Antennijärjestelmien suunnittelu
 

Antennijärjestelmien suunnittelu

Antennijärjestelmien suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kansainväliset standardit " Cabled distribution systems for television and sound signals" (CENELEC) ja Traficomin määräys 65 D/2019 M sisäverkoista.

1. Tekniset perusmääräykset:

Yleiset vaatimukset:
EN 50083-1     Turvallisuusvaatimukset
EN 50083-2     Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

Vaatimukset laitteille ja järjestelmille:
EN 60728-3     Aktiiviset laajakaistaisen jakeluverkon laitteet
EN 60728-4     Passiiviset laajakaistaisen jakeluverkon laitteet
EN 60728-5     Päävahvistinlaitteet
EN 60728-6     Optiset laitteet
EN 60728-1     Järjestelmäarvot
EN 50083-8     Järjestelmien sähkömagneettinen yhteensopivuus
EN 60728-9     CATV-/ SMATV-päävahvistimen ja vastaavien professionaalisten laitteiden liitäntä DVB/MPEG-2 siirtovirralle
EN 60728-10   Järjestelmäarvot paluusunnalle

65 D/2019 M   Määräys kiinteistöjen sisäverkoista

2. Suunnittelu- ja asunnusohjeita
Antennijärjestelmien suunnittelun lähtökohtina ovat järjestelmäarvot, jotka on määritelty standardissa EN 60728-1 ja määräyksessä 65 D/2019 M kiinteistöjen sisäverkoista. Tärkeimpiä järjestelmäarvoista ovat: MER-arvo, häiriöetäisyys, rasiatasot, rasioiden (tilaajien) välinen erotusvaimennus ja taajuusvasteen kaltevuus. Antenniverkon vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB ja sen on mahdollistettava palvelujen jakelu taajuusalueella 5-1218 MHz (1.1.2021 alkaen).

2.1. MER-arvoja ovat:

SignaaliMER (dB)

DVB-T

26
DVB-T225
DVB-C (128 QAM)29
DVB-C (256 QAM)32

2.2. Rasiatasot
Antennijärjestelmä (jakoverkko) mitoitetaan siten, että minimi- ja maksimitasot antennirasoilla taajuudesta riippumatta ovat välillä:

SignaaliMin. taso (dBuV)Max. taso (dBuV)
FM-radio5070
DVB-C, 64 QAM4767
DVB-C, 256 QAM5474

DVB-T

4574
DVB-T24974

2.3. Rasioiden välinen vaimennus
Rasioiden (tilaajien) välinen erotusvaimennus tulee olla:

TaajuusalueErotusvaimennus (dB)
TV/TV 5...1000 MHz42 *
TV/TV 950...2150 MHz30
radio/radio42

* 36 dB taajuusalueella, joilla on 8 tai 12 MHz:n kanavavälit

2.4. Taajuusvasteen kaltevuus
Kaltevuutta antennijärjestelmissä aiheuttaa pääasiassa kaapeleiden vaimennuksen taajuusriippuvuus. Kanavanippujen tasoerot järjestelmässä eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

TaajuusalueMax. tasoero (dB)
47...1000 MHz< 15
DVB-T/T2, viereinen kanavanippu< 6
DVB-C, viereinen kanavanippu< 3

3. Vahvistimien lähtötasot
Vahvistimien maksimi lähtötasoon vaikuttavia tekijöitä ovat:
 • vaadittava häiriöetäisyys IMA, CTB, CSO
 • välitettävä kanavien määrä järjestelmässä
 • kanavien taajuusjakelu

Häiröetäisyys vahvistimilla riippuu välitettävästä signaalista ja käyttökohteesta:
 • IMA 60 dB               AM-, QAM- ja FM-signaalien vahvistimilla ( MATV, SYJ CATV-jäkelussa )
 • IMA 35 dB               FM-signaalien vahvistimilla ( SAT-IF jakelussa )
 • CTB ja CSO 60 dB   laajakaistavhvistimilla ( kanavamäär > 10 kpl )

Vahvistimien teknisissä tiedoissa on ilmoitettu aina seuraavat standardin mukaiset max. lähtötasot:
 • IMA3   ( 60 dB 3. kertaluokan särötuotteilla 2:lla kan.)
 • CTB     ( 60 dB 42 tv-kan., CENELEC-rasteri )
 • CSO     ( 60 dB 42 tv-kan., CENELEC-rasteri )

3.1. Kanavamäärän vaikutus lähtötasoon
Kanavamäärän kasvaessa muuttuu laajakaistavahvistimien max. lähtötason kesto ilmoitetusta arvosta ja sitä on korjattava kanavamäärän mukaan. Korjaus suoritetaan välitettävän kanavamäärän mukaan seuraavasti:

a ) Kanavamäärä < 10 kpl ( MATV-järjestelmät )
Lähtökohtana käytetään ilmoitettua IMA3-arvoa 2:lle kanavalle.

KanavamääräKorjaus luetteloarvoon
2   0 dB
4- 3 dB
6- 5 dB
8- 6 dB
10-7 dB
          
b ) Kanavamäärä > 10 kpl ( SYJ-ja CATV-järjestelmät )
Vahvistimien optimaaliseen mitoittamiseen monikanavakäytössä käytetään valmistajan ilmoittamia CENELEC-kanavarasterin mukaisia max.lähtötasoja 60 dB:n CTB- ja CSO-säröetäisyydellä. Vahvistimen todellinen max. lähtötaso käyttökohteessa saadaan muuntamalla ilmoitetut arvot todellista kanavamäärää ja vaadittavaa 70 dB:n säröetäisyyttä vastaavaksi, kts. vahvistimen lähtötason mitoitus. (Jakovahvistimien lähtötasot mitoitetaan 70 dB:n CTB-/ CSO-säröetäisyydelle).
Suunnittelussa kiinteistön jakovahvistimen lähtötasoksi määritetään yleensä 100 dBuV, mikä ohjaa myös jakoverkon mitoitusta.

4. Häiriösäteily, suojausluku
Häiriösteily antennijärjestelmissä määräytyy standardin EN 50083-2 mukaan seuraavasti:
 • 20 dBpW = 39 dBuV, taajuusalueella 30 - 950 MHz
 • 43 dBpW = 62 dBuV, taajuusalueella 950 - 2500 MHz
Rakenneosien max. käyttötaso saadaan, kun komponenttien teknisissä tiedoissa olevaan suojauslukuun lisätään max. häiriösäteilyn arvo 39 tai 62 dBuV.

Suojausluvulle määritetään standardissa EN 50083-2 kaksi luokkaa:
Luokka B    Luokka A     
5 - 470 MHz75 dB min.5 - 300 MHz85 dB min.
470 - 950 MHz65 dB min.300 - 470 MHz80 dB min.
950 - 3000 MHz50 dB min.

470 - 950 MHz

75 dB min.
             950 - 3000 MHz55 dB min.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Kaikki Triax rakenneosat, jotka täyttävät luokan A vaatimukset on merkitty oheisella tunnuksella.

Klasse A

 

Sivusto on toteutettu SiteRunner-sivustotyökalulla
HMS Multimedia Systems Oy, Asemakatu 5, FI-38210 VAMMALA, puh. 03-5113991, ari.suvanto@hmsmultimedia.fi